Historien

Slide background

Idland-familien har drevet næringsvirksomhet i 7 generasjoner – direkte linje far sønn – siden 1811.  Hovedvirksomheten har vært tekstil handel & produksjon 1869-2010. Les mer om Idland historien .

The Idland family has been active in business through 7 generations, from father to son since 1811. The main activity was  fashion  retailing 1869-2010». Read more about Idland history. 

http://www.aftenbladet.no/sandnes/140-ars-butikk-historie-til-salgs-2031433.html#.UvIOJPl5N1U